Projekty edukacyjne - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jabłoni Kościelnej

Przejdź do treści

Projekty edukacyjne

Działania szkolne
„CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS”.
Po raz kolejny sześciolatki z naszej zerówki i pięciolatki z punktu przedszkolnego „Baśniowy Gaj” wzięły udział w programie profilaktycznym – antytytoniowym „Czyste Powietrze wokół nas”.

W cyklu pięciu zajęć dzieci:
- poznały różne źródła dymu,
- dowiedziały się, dlaczego dym a w szczególności dym papierosowy jest szkodliwy dla zdrowia,
- wspólnie szukały rozwiązań na to,  jak unikać dymu papierosowego.

Poznały postać Dinusia – zielonego bohatera programu, który w przyjazny sposób, ze skoczną piosenką w tle, przeprowadził dzieci przez te ważne zagadnienia.
Program wzbudził duże zainteresowanie dzieci, które bardzo angażowały się w poszczególne zajęcia. Mamy nadzieję, iż większa świadomość dzieci w tematyce antytytoniowej zmniejszy procent palących rodziców, dziadków i innych krewnych naszych najmłodszych uczniów.

Karolina Załuska
„DZIAŁAJ, ZANIM BĘDZIE ZA PÓŹNO…”
W Zespole Szkół w Jabłoni Kościelnej w miesiącu grudniu 2014 r. realizowano projekt profilaktyczny
„Działaj, zanim będzie za późno …”.
Opracowała: Teresa Pęza
Projekt Edukacyjny "Historia Dramatu".
Prezentacja przedstawiająca kolejne etapy rozwoju dramatu w poszczególnych epokach historycznych wraz ze zdjęciami.Projekt wykonały uczennice klasy IIIb gimnazjium:
Paulina Rząca, Kinga Śliwowska, Aleksandra Szymborska,Natalia Ciborowska,Karolina Jabłońska, Iwona Jankowska.


Opiekun: Katarzyna Mantur
Projekt Edukacyjny"Bezpieczeństwo w Internecie".


Uczniowie przyjęli temat projektu do wykonania w formie zaplanowanych do wykonania działań:

a) zaplanowanie i przygotowanie logo projektu edukacyjnego "Nasza szkoła szkołą bezpiecznego Internetu",


b) zaprojektowanie, i wykonanie ulotki okolicznościowej "Zasady bezpiecznego Korzystania z Internetu".c) wykonanie prezentacji multimedialnej "Blaski i cienie Internetu".Projekt wykonali uczniowie klasy IIIa gimnazjium:Tomasz Mantur, Marek Kaczyński, Jakub Perkowski.
Opiekun: Karol Markowski
"Równy Start w Dalszą Edukację".
Projekt "Równy Start w Dalszą Edukację"  realizowany jest w ramach działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007– 2013, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie „Przyjazna Jabłoń”.
"Sukces na ścieżce życiowej dzięki edukacji sportowej".
Projekt „Sukces na ścieżce życiowej dzięki edukacji sportowej” realizowany jest w ramach działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007– 2013, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie „Przyjazna Jabłoń”.
"YOUNGSTER".
Szanowni Nauczyciele, Drodzy Uczniowie, witamy na platformie testującej programu Youngster. To tutaj jako uczeń możesz:

  • rozwiązać testy językowe;
  • wymienić się informacjami poprzez wewnętrzną skrzynkę pocztową.

Będąc nauczycielem możesz:

  • przygotować własne zadania dla uczniów;
  • podzielić się ciekawymi materiałami pomocniczymi;
  • zamieścić i śledzić ogłoszenia o ciekawych wydarzeniach;
  • upamiętnić interesujące wydarzenia, zamieszczając prezentacje czy zdjęcia;
  • komunikować się z innymi nauczycielami programu przez pocztę wewnętrzną i forum.


"Edukacja Przedszkolna".
Wójt Gminy Nowe Piekuty Pan Marek Kaczyński oraz Dyrektor Zespołu Szkół w Jabłoni Kościelnej Pan Andrzej Olędzki zapraszają do udziału w:

PROJEKCIE EDUKACJA PRZEDSZKOLNA - SZANSĄ NA LEPSZY START DLA DZIECI .

Rekrutacja uczestników do udziału w projekcie.Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Etapy procedury rekrutacyjnej

Działania informacyjno promocyjne prowadzone przez Gminę Nowe Piekuty/Zespół Szkół w jabłoni Kościelnej oraz w Nowych Piekutach,
Udostępnienie druków rekrytacyjnych,
Złożenie dokumentacji rekrutacyjnej w miejscu oraz terminie określonym w Regulaminie,
Wyłonienie przez Komisję Rekrutacyjną Uczestników Projektu,
Podanie do publicznej wiadomości wyników rekrutacji.

Warunki udziału w Projekcie

Do Punktu Przedszkolnego w ramach projektu mogą uczęszczać dzieci w wieku od 3 do 5 lat zamieszkałe na terenie Gminy Nowe Piekuty oraz w obwodzie Szkoły Podstawowej w Jabłoni Kościelnej.

"Podlaski Nauczyciel z Europejskim Certyfikatem Umiejętnośći Komputerowych ECDL".
Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
ECDL - Europen Computer Driving Licence.
Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (poprzednia nazwa Komputerowe Prawo Jazdy) jest certyfikatem, który poświadcza, że jego posiadacz zdał pomyślnie jeden teoretyczny egzamin sprawdzający wiedzę w zakresie podstawowych pojęć technologii informatycznej i sześć egzaminów praktycznych sprawdzających umiejętności wykorzystania komputera. Jest obiektywnym miernikiem umiejętności osób poddających się egzaminom, niezależnie od miejsca zdobycia umiejętności, ukończionych kursów czy też wykształcenia
Wdrożenie ECDL na terenie Polski zajmuje się Polskie Towarzystwo Informatyczne przy pomocy powołanego Polskiego Bióra ECDL. Zadania bióra to koordynacja prac, obsługa informacyjna oraz nadzór nad rzetelnością przeprowadzania egzamonów. Egzaminy przeprowadzają odpowiednio przeszkoleni i upoważnieni egzaminatorzy ECDL.
Nadzór nad wprowadzeniem idei ECDL w Europie sprawuje Fundacja ECDL (Europen Computer Driving Licence Foundation Ltd.). Jest ona gwarantem jednolitego i wysokiego poziomu wymagań stawianych przed kandydatami ubiegającymi się o ECDL. Poza Europą ECDL jest znany jako Międzynarodowy Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ICDL - International Computer Diving Licence). Fundacja ECDL jest organizacją non-profit i wspiera działania lokalnych organizacji w programowaniu i wprowadzaniu idei ECDL w poszczególnych krajach Europy i świata.
2007 - 2023'
Projekt
Wsparcie
Wróć do spisu treści